Personeel

Personeel komt niet in elke marketingmix voor. Maar voor sommige bedrijven zijn personeelsleden onmisbaar.

Als je aan personeel gaat beginnen is het allereerst belangrijk te bedenken of personeel echt noodzakelijk is. De meeste kosten van veel bedrijven bestaan uit personeelskosten. Neem dus alleen personeel als dat echt nodig is want het is echt één van de grootste uitgavenposten!

De personeelskeuze

In sommige bedrijven, zeker de dienstverlenende, is personeel zeer essentieel. Het is daarbij erg belangrijk goed uit te zoeken wat voor soort personeel je aanneemt. Moeten ze een bepaalde opleiding hebben afgerond of ergens in gespecialiseerd zijn. Of moeten ze gewoon alleen goed zijn in het verkopen van producten in een winkel.

Er zijn een hoop vacature websites waar werkzoekenden zich aanmelden. Op het moment dat je werknemers nodig hebt kan je hier gemakkelijk gebruik van maken door aan te geven waar jouw werknemers aan moeten voldoen. Vervolgens zullen de juiste profielen tevoorschijn komen.

Tip: Maak ook gebruik van familie, vrienden en kennissen om het juiste personeel te vinden!

De werving en selectie

Hoe ga ik aan mijn personeel komen? Wat is de regelgeving met betrekking tot het werven van personeel? Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een psychologische test afnemen. Houd bijvoorbeeld rekening met de privacy van (toekomstige) werknemers. Daarnaast zal je je moeten verdiepen in het afnemen van een sollicitatiegesprek. Wellicht zou je de kandidaten ook willen testen door middel van een casus of iets dergelijks. Dit zie je steeds meer. Dit is ook uitermate handig bij het testen van het niveau van de kandidaat en om te kijken of de kandidaat de juiste persoon is voor de functie. Natuurlijk is het mogelijk om deze zaken uit te besteden, echter brengt dit wel kosten met zich mee.

Het contract

Het opstellen van een contract is een zeer essentieel onderdeel van het aannemen van personeel. Het is verstandig het contract door iemand te laten controleren die hier verstand of ervaring mee heeft voordat je het door een werknemer laat ondertekenen. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van een contract:

 • De gegevens van de werknemer
 • De CAO
 • De contractduur
 • Het loon van de werknemer
 • Vakantiedagen/betaald verlof
 • Persoonlijke gebeurtenissen (Huwelijk, zwangerschap, verlof)
 • Werktijden
 • Proeftijd
 • Huisregels
 • Bonus/motivatie punten

Werken met personeel

Wanneer je overgaat tot het aannemen van personeel moet je er rekening mee houden dat het personeel niet uit zichzelf aan het werk zal gaan; het personeel moet dus aangestuurd worden. Als je veel personeel hebt zal je een goede planning moeten maken om iedereen aan het werk te houden en om het gewenste resultaat te behalen. Als jouw onderneming te maken krijgt met meer dan 10 man aan personeel, zorg dan dat je leidinggevenden aanstelt. Dit zijn personeelsleden die de bevoegdheid hebben andere personeelsleden opdrachten te geven en eventueel te controleren. Verder is het verstandig na te denken over functiescheidingen. Op het moment dat jouw organisatie groter wordt zal je veel functies (zoals het uitvoeren van betalingen) uitbesteden aan personeelsleden. Door belangrijke taken als deze te verdelen over meerdere personeelsleden zal je de kans op frauderen verkleinen.

Personeelskosten

Zoals eerder ook al vermeld, kunnen de personeelskosten erg oplopen. Houd er rekening mee dat er naast het bruto salaris nog extra kosten voor de ondernemer zullen zijn. Door de Kamer van Koophandel is een percentage van ongeveer 30% gegeven wat ondernemers gemiddeld aan extra kosten hebben. Weeg de kosten en opbrengsten dus goed tegenover elkaar af voordat je overgaat tot het aannemen van personeel.

Personeel ontslaan

Helaas is het in sommige gevallen nodig personeel te ontslaan. Dit is niet fijn om dit te doen, maar soms wel noodzakelijk voor de continuïteit van het bedrijf. Echter kan je niet zomaar een contract beëindigen. Dit zijn de mogelijkheden waardoor een contract beëindigd kan worden:

 • Het aflopen van een contract (Bijv. jaarcontract)
 • Opzegging werknemer
 • Overeengekomen tussen werkgever en werknemer
 • Ontslag op staande voet
 • In de proeftijd

Bij het ontslaan van personeel moet je eerst goed kijken of dit wel mogelijk is. Soms mag een werknemer geen ontslag nemen, maar soms mag ook de werkgever de werknemer niet ontslaan. Enkele zaken kunnen in het contract worden vastgelegd. Voor meer informatie over het ontslaan maar ook over overige zaken omtrent personeel kun je terecht bij het UWV, www.uwv.nl.